top of page

PRIVACYVERKLARING STUDIO CORNELIA

 

Studio Cornelia vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen via contact@studio-cornelia.com.

 

Artikel 1. Wie ben ik?

 

Studio Cornelia is een eenmanszaak, gevestigd te (6671 JD) Zetten aan de Weegbree 29. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74649132. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

 

Artikel 2. Welke gegevens gebruik ik?

 

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van jou verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoelang ik deze gegevens zal bewaren. 

 

Ik verwerk je naam, eventuele bedrijfsnaam met Kamer van Koophandelnummer, adresgegevens, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan eventuele persoonsgegevens die jij verstrekt om te illustreren of een naam voor op een geboortekaartje. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst. 

 

Om jouw bestelling te beheren zal ik jouw (bedrijfs)naam, factuuradres, leveringsadres, e-mail, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in ons klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

 

Om behaalde resultaten aan potentiële klanten op mijn website en social media kanalen te laten zien, verwerk ik definitieve ontwerpen uit ons project, met jouw (bedrijfs)naam wanneer jij hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor hebt verleend. Indien gewenst kunnen de namen op de illustraties of geboortekaartjes veranderd worden voor openbaarmaking. Ik bewaar dit materiaal onbeperkt in mijn archief, tenzij jij een verzoek doet tot verwijdering.

 

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam of die van jouw contactpersoon, bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, factuuradres, klantnummer, e-mail, aankoopgeschiedenis, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou anonimiseren.

 

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam met eventuele bedrijfsnaam en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang. Ik verwijder deze zodra ze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.

 

Wanneer jij contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik tot slot om jouw naam en e-mail. Optioneel kun jij ook de link naar jouw website en aanvullende bedrijfsinformatie delen. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar zodat ik contact met jou op kan nemen. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik nadat jouw aanvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

 

Artikel 3. Hoe verkrijg ik deze gegevens?

 

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt.

 

Artikel 4. Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

 

  1.  Inzage - Je kunt te allen tijde een verzoek doen om jouw gegevens in te zien.

  2.  Wijziging - Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.

  3.  Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens die op een belangenafweging is gebaseerd kun jij bezwaar maken.

  4.  Gegevensoverdracht - Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

  5.  Intrekking - Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten en producten die ik jou kan leveren.

 

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar contact@studio-cornelia.com. Ik zal jouw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

 

Artikel 5. Wie ontvangen jouw gegevens?

 

Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Wanneer ik jouw gegevens buiten de EER verwerk zal ik passende (beveiliging)maatregelen treffen.

 

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

Artikel 6. Slotbepalingen

 

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar contact@studio-cornelia.com. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page